Conny Larsson

Advokat, Advokatfirman Singularity Law AB

Conny Larsson är advokat vid Advokatfirman Singularity Law AB och juris magister i IT-rätt. Han har cirka 25 års yrkeserfarenhet av IT-rättsliga frågor, där han varit verksjurist vid Televerket Radio, bolagsjurist hos olika bolag inom Telia-koncernen, bolagsjurist hos Flextronics Network Services samt verksjurist hos Kronofogdemyndigheten. Han har skaffat sig djupa kunskaper om olika slags IT-avtal (leverans, utveckling, underhåll, licenser och inte minst molntjänster) jämte andra IT-rättsliga frågor (behandling av information, personuppgifter, incidentutredningar, säkerhet, totalförsvarsfrågor, IT-tvångsmedel, uppgiftsskyldighet, tystnadsplikt, offentlighet och sekretess).

Conny är sedan 2019 ordförande i Sig Security. Sedan tidigare är han även styrelseledamot i Svenska Föreningen för IT och juridik (SIJU) och integritetsskyddsombud vid försvarsunderrättelsedomstolen.

Ett annat av Connys speciella intresseområden är parkeringslagstiftningen och trafiklagstiftningen, där han ägnat sig åt parkeringstvister och ärenden rörande hastighetsöverträdelser eller om vissa andra trafikbrott. Conny skriver för JP Trafiknet, JP ITnet, JP EUnet, JP Säkerhetsnet och JP Förvaltningsnet.

Författare i följande tjänster