JP Infonet.se

Socialrätt

Socialrätt är det rättsområde som berör social trygghet. Till socialrätten hör socialtjänstens alla ansvarsområden, till exempel frågor om barn och ungdomar, brottsoffer, ekonomiskt bistånd, familjerätt, funktionsnedsättning, integration och asylsökande, missbruk, skuldsanering och äldreomsorg. Rättsområdet omfattar också tvångsvård av barn och missbrukare. Dessutom aktualiseras förvaltningsrättsliga frågor om offentlighet och sekretess samt handläggning. Till socialrätt brukar man också räkna bidrag inom socialförsäkringen, såsom assistansersättning.

Viktiga lagar inom socialrätten

Socialrättsliga frågor, till exempel rätten till ekonomiskt bistånd, hemtjänst, särskilt boende eller personlig assistans, påverkar ofta den enskilde individen på ett avgörande sätt samtidigt som insatserna är kostsamma. De insatser som socialtjänsten beslutar om kan dessutom vara väldigt ingripande och innefattar exempelvis tvångsvård. Det är därför viktigt att besluten som fattas är korrekta.

För dig som arbetar med socialrätt

Ett bra juridiskt stöd kan hjälpa dig som arbetar med socialrätt att fatta rättssäkra beslut. I JP Infonets informationstjänster kan du smidigt söka efter bland annat lagar, förarbeten, praxis, vägledande dokument, nyheter inom området samt förklarande analyser och referat. Genom att använda utredningsverktyget kan du bearbeta allt juridiskt material direkt i tjänsten och exempelvis göra rättsutredningar.

Socialrätt är dessutom vårt största område – vi har stor expertis inom området och kan tillgodose ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, på myndighet, inom rättsväsendet eller i privat verksamhet.

Våra tjänster passar särskilt dig som arbetar med något av följande områden

  • barn och unga
  • ekonomiskt bistånd
  • funktionsnedsättning
  • missbruk
  • äldreomsorg