Filip Kylvåg

Associate, Advokatfirman MarLaw

Filip Kylvåg är verksam som Associate på Advokatfirman MarLaw. Han har fördjupat sig inom immaterial- och marknadsrätt samt kommersiell EU-rätt med särskild inriktning mot reglerna om otillbörlig konkurrens. Idag tillhandahåller Filip löpande rådgivning, främst i varumärkesrättsliga frågor och bistår våra klienter med förebyggande strategiåtgärder samt hantering av invändningar och intrång.

Författare i följande tjänster