Cecilia Eneman

Kansliråd vid Justitiedepartementets straffrättsenhet

Cecilia Eneman arbetar som kansliråd vid Justitiedepartementets straffrättsenhet. Hon har varit expert bland annat i hedersbrottsutredningen och utredningen om skydd för barn som bevittnar brott med mera. 

Cecilia Eneman skriver för JP Juridiskt bibliotek och JP Straffrättsnet.

Författare i följande tjänster