Pia Pehrson

Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Pia Pehrson har särskild erfarenhet av omfattande tillståndsprocesser och avtalsförhandlingar för energianläggningar och infrastrukturprojekt. Just nu är hon engagerad i flera vindkraft- och gruvprojekt. Hon har tidigare arbetat som jurist inom Vattenfallkoncernen. Håller utbildning inom miljörätt och skriver för JP Samhällsbyggnadsnet och JP Miljönet.

Kurser

Detaljplaners samspel med miljöbalken