Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Sara Holmström

Kammarrättsassessor och Doktorand i offentlig rätt

Sara Holmström har en bred undervisningserfarenhet inom den offentliga rätten och förvaltningsprocess. Hon är just nu doktorand i offentlig rätt vid Uppsala universitet där hon tidigare varit universitetsadjunkt i konstitutionell rätt.

I tillägg till hennes bakgrund på förvaltningsdomstol och som kammarrättsassessor har hon arbetat med frågor som rör offentlighet och sekretess på Utrikesdepartementets rättssekretariat. Hon har därmed praktiskt erfarenhet av utlämnandeärenden, från handläggning i statlig förvaltning till överprövning av beslut på kammarrätten.

Saras kurser

Här får du som arbetar inom förskola och skola en genomgång av reglerna om offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt. Fokus är den praktiska verksamheten.

Kursledare: Sara Holmström Livesänd Antal platser ½-dagskurs

Under den här utbildningen får du bättre koll på många av de kommunalrättsligt intressanta EU-reglerna, liksom de kontexter där Europakonventionen blir aktuell i kommunala sammanhang och processer.

Kursledare: Sara Holmström Livesänd Antal platser 1-dagskurs

Denna halvdagskurs ger dig en djupare förståelse för tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Vi fokuserar på den praktiska tillämpningen och aktuella rättsfall för att ge dig verktygen för att kunna navigera smidigt och korrekt inom området.

Kursledare: Sara Holmström Livesänd Antal platser ½-dagskurs

Denna kurs täcker kärnan av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess. Du får med dig en grundläggande förståelse för de juridiska riktlinjerna som styr tillgängligheten och skyddet av information.

Kursledare: Sara Holmström Livesänd Antal platser 1-dagskurs