Sara Holmström

Kammarrättsassessor och Doktorand i offentlig rätt

Sara Holmström har en bred undervisningserfarenhet inom den offentliga rätten och förvaltningsprocess. Hon är just nu doktorand i offentlig rätt vid Uppsala universitet där hon tidigare varit universitetsadjunkt i konstitutionell rätt.

I tillägg till hennes bakgrund på förvaltningsdomstol och som kammarrättsassessor har hon arbetat med frågor som rör offentlighet och sekretess på Utrikesdepartementets rättssekretariat. Hon har därmed praktiskt erfarenhet av utlämnandeärenden, från handläggning i statlig förvaltning till överprövning av beslut på kammarrätten.

Saras kurser

Välkommen till en kurs om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess. Natalie Glotz Stade guidar dig under en heldag.

Kursledare: Sara Holmström Livesänd Antal platser 1-dagskurs Fler tillfällen: 8 maj 2024, 4 december 2024

Här får du som arbetar inom förskola och skola en genomgång av reglerna om offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt. Fokus är den praktiska verksamheten.

Kursledare: Sara Holmström Livesänd Antal platser 1-dagskurs Fler tillfällen: 17 september 2024