Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Ulf Maunsbach

Docent, internationell privaträtt vid Lunds universitet

Ulf Maunsbach är docent i internationell privaträtt vid Lunds universitet. 

Vem är du? Berätta om din bakgrund!

Jag är verksam vid den juridiska fakulteten i Lund där jag forskar och undervisar i internationell privaträtt. Allt sedan arbetet med min doktorsavhandling har jag varit särskilt intresserad av frågor i gränslandet mellan skilda juridiska discipliner. Min avhandling handlade om domsrätt i samband med gränsöverskridande varumärkesintrång och den utspelar sig i ett landskap som kombinerar internationell privat- och processrätt, immaterialrätt och IT-rätt. Jag är fortsatt intresserad av frågor som har sådan karaktär och har kunnat konstatera att intresset för dessa frågor ökar kontinuerligt. Sedan några år tillbaka är jag ämnesföreståndare för den internationella privaträtten i Lund vilket medfört att jag även intressera mig för den internationella familjerätten.

Vad ser du som den idag största utmaningen i branscher som påverkas av internationella privaträtten?

De största utmaningarna inom den internationella privaträtten följer nära de förändringar som sker i samhället. Den ökade digitaliseringen och ett stigande antal gränsöverskridande transaktioner ställer hela tiden nya krav på lagstiftare och rättstillämpare och nya moderna familjekonstellationer är en konstant utmaning för den internationella familjerätten. Det rättsliga landskapet är i snabb förändring och inom den internationella privaträtten är EU-domstolen en viktig motor i utvecklingsarbetet. Förändringstakten innebär att det är svårt att överblicka rättsutvecklingen och det blir därmed viktigare än någonsin att snabbt nå ut med uppdaterad och tillgänglig information. I det sammanhanget erbjuder JP-Infonet ett utmärkt alternativ till andra informationskanaler.

Författare i följande tjänster