Tomas Vesterlin

Civilingenjör och jurist, Aktiebolaget Vesterlins & Co

Tomas Vesterlin är specialiserad på fastighetsrätt och har arbetat med dessa frågor i 17 år, bland annat som chef på Lantmäteriet. Han anlitas ofta som ombud i lantmäteriförrättningar och i mark- och miljödomstolarna. Tomas är en uppskattad föreläsare med stående uppdrag till flera organisationer. Han håller även utbildning inom fastighetsrätt för JP Utbildning. 

Kurser

Ledningsrätt – rätt att uträtta och förvalta ledningsinfrastruktur
Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering
Fastighetsrättslig grundutbildning