Vanja Hermansson

Jur kand, Landahl Advokatbyrå

Vanja Hermansson är verksam på Landahl Advokatbyrå och är inriktad mot entreprenadrätt och kommersiell hyresrätt.

Vanja Hermansson tog sin juristexamen vid Uppsala universitet och har sedan dess genomfört notarietjänstgöring vid Solna tingsrätt samt även arbetat på Åklagarmyndigheten, Allmänna reklamationsnämnden och Företagarna.

Vanja Hermansson skriver för JP Fastighetsnet.