Lina Gertzell

Förbundsjurist arbetsrätt hos LO-TCO Rättsskydd