Lars Lundgren

Jurist, Hannes Snellman Advokatbyrå

Lars Lundgren arbetar som biträdande jurist med fokus på konkurrens-​ och upphandlingsrätt. Han är medförfattare till lagkommentarerna till LOU och LUF

Författare i följande tjänster