Beatrice Nordebrink

Socionom och jurist, Nordebrink konsult AB

Bea Nordebrink har lång erfarenhet från socialtjänsten och dubbla kompetenser som socionom och jurist. Tidigare har Bea haft anställningar i kommuner som handläggare och chef på olika nivåer. Hon arbetar för närvarande med olika uppdrag som rättslig rådgivare inom socialrätt med inriktning mot LSS och har också uppdrag som stadsjurist. På JP Infonet var Bea tidigare anställd som rådgivare. I dag håller hon utbildning inom socialrätt.

Kurser

Avgiftshandläggning inom socialtjänsten
LSS – en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning
Webbkurs Lex Sarah
Äldreomsorgen – effektiv handläggning och nyheter