Jonny Flodin

Universitetsadjunkt på avdelningen för fastighetsvetenskap, KTH

Jonny Flodin skriver för JP Fastighetsnet.