Hannah Kejerhag Oldenmark

Socionom

Hannah Kejerhag Oldenmark är föreläsare hos JP Infonet och är auktoriserad socionom och arbetar bland annat som utbildningskonsult inom sociallagstiftningen. Håller även utbildningar inom socialrätt för JP Utbildning.

Kurser

Kvalitetsledningssystem för stödboende och HVB-hem
Missbruksutredning och insatser med särskilt fokus på LVM