Hannah Kejerhag Oldenmark

Socionom

Hannah Kejerhag Oldenmark är föreläsare hos JP Infonet och är auktoriserad socionom och arbetar bland annat som utbildningskonsult inom sociallagstiftningen. Håller även utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.

Kurser

Utredning av vuxna med missbruk/beroende med särskilt fokus på LVM