Oscar Heimeryd

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Advokat Oscar Heimeryd håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning.

Oscars kurser

Kursledaren tar ett helhetsgrepp om den mycket komplicerade avfallslagstiftningen och går igenom de senaste årens nyheter och aktuella lagändringar.

Kursledare: Oscar Heimeryd Stockholm/Livesänd Antal platser 1-dagskurs