Tomas Fjordevik

Advokat, Foyen Advokatfirma

Tomas Fjordevik är advokat och jobbar på Foyen Advokatfirma. Tomas är verksam i byråns mark- och miljörättsgrupp och har mer än 15 års erfarenhet av miljörätt. Han har tidigare jobbat som miljöjurist på Swedavia AB med fokus bland annat på bullerfrågor runt de statliga flygplatserna.     

Kurser

Buller – regelverket vid byggande och tillstånd