Peter Skoglund

Universitetsadjunkt och juridiklärare på Linnéuniversitetet

Peter Skoglund är juridiklärare och universitetsadjunkt på Linnéuniversitetet där han undervisar inom bl.a. rektorsutbildningen och polisutbildningen. Han är  juridisk rådgivare åt barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. Tidigare har Peter arbetat som bland annat domare, åklagare och enhetschef på Boverket. Han har dessutom gett ut ett stort antal publikationer. Skriver för JP Skolnet och JP Förvaltningsnet