Peter Skoglund

Juridiklärare vid Linnéuniversitetet

Peter Skoglund är juridiklärare på Linnéuniversitetet där han undervisar inom bland annat rektorsutbildningen och polisutbildningen. Han är även juridisk rådgivare åt barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. Tidigare har Peter arbetat som bland annat domare, åklagare, universitetsadjunkt och enhetschef på Boverket. Han har dessutom gett ut ett stort antal publikationer. 

Författare i följande tjänster