Peter Skoglund

Juridiklärare vid Linnéuniversitetet

Peter Skoglund är juridiklärare på Linnéuniversitetet där han undervisar inom bland annat rektorsutbildningen och polisutbildningen. Han är även juridisk rådgivare åt barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. Tidigare har Peter arbetat som bland annat domare, åklagare, universitetsadjunkt och enhetschef på Boverket. Han har dessutom gett ut ett stort antal publikationer. Skriver för JP Skolnet och JP Förvaltningsnet

Författare i följande tjänster