Jonatan Wahlberg

Ämnessakkunnig, Utrikesdepartementet

Jonatan har bland annat arbetat som rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Under sin tid på Finansdepartementet arbetade han med att skriva nu gällande upphandlingslagar, och han var en av två sekreterare i den så kallade Förenklingsutredningen. Jonatan har också arbetat som Senior specialist på Ulfsdotter Law.

Jonatan skriver lagkommentarer till lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. 

Författare i följande tjänster