David Langlet

Professor i havsförvaltningsrätt, Handelshögskolan i Göteborg

David Langlet är sedan augusti 2015 innehavare av den nyinrättade professuren i havsförvaltningsrätt vid Juridiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg. David har bland annat skrivit boken ”EU Environmental Law and Policy” (Oxford University Press, 2016) tillsammans med Said Mahmoudi. Utöver havsförvaltningsrätt forskar/undervisar han i till exempel EU-miljörätt, kemikalier, avfall och klimat. David skriver för JP Miljönet och JP Kemikalienet