Giacomo Lindgren Zucchini

Universitetslektor i skatterätt

Giacomo Lindgren Zucchini är universitetslektor i skatterätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han har en juris doktorsexamen i rättsvetenskap med inriktning mot skatterätt och har specialiserat sig inom mervärdesskatterätt, vilket är ett av hans forskningsområden. 

Författare i följande tjänster