Patrik Kastberg

Bitr. chefsjurist, Region Skåne

Patrik Kastberg jobbar som biträdande chefsjurist på Region Skåne och skriver även juridiska analyser för JP Infonet. Han ger regelmässigt råd i kommunalrättsliga frågeställningar och håller löpande föreläsningar om bl.a. kommunallagen, kommunala aktiebolag och andra kommunalrättsliga frågor.

Patrik Kastberg är medlem i Sveriges Kommunaljuridiska Förening och har gett ut böckerna Kommunala aktiebolag – en handbok och Kommunallagen – en kommentar. Hos JP Infonet håller han utbildning inom offentlig förvaltning.

Kurser

Kommunal avtalssamverkan
Kommunala aktiebolag