Eva Eriksmarck

Djurskyddshandläggare och ordf. i Djurskyddsinspektörernas förening (DIRF)

Eva Eriksmarck är djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen Västmanland. Hon skriver för JP Djurnet.

Författare i följande tjänster