Gastón Fernández Palma

Senior jurist på Finansinspektionen

Gastón Fernández Palma jobbar som senior jurist på Finansinspektionen och har cirka 20 års juristerfarenhet från myndigheter och domstol. Han har bland annat arbetat på Skolverket, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Utlänningsnämnden. Gastón har de senaste åren framförallt jobbat med rättsfrågor kring förvaltningsrätt, tryckfrihetsförordningen (TF), offentlighets- och sekretesslagen (OSL), GDPR och arkivlagen.

Gastón Fernández Palma skriver för JP Förvaltningsnet.

Författare i följande tjänster