Sofie Westlin

Justitiesekreterare och rådman

Sofie Westlin är rådman vid Nyköpings tingsrätt och arbetar sedan 2019 som justitiesekreterare vid Högsta domstolen, där hon har en befordrad tjänst som föredragande av mål som är omfattande eller av särskilt svår beskaffenhet. Sofie Westlin har erfarenhet från skiljeförfaranden och från arbete i Advokatsamfundets disciplinnämnd. Hon undervisar även i straff- och processrätt inom Domstolsakademin (fiskalskurs). 

Författare i följande tjänster