Linnéa Brossner

Rättssakkunnig, Justitiedepartementet

Linnéa Brossner är hovrättsassessor och arbetar sedan 2013 på Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt i Justitiedepartementet. Linnea skriver för JP Familjenet