Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Linnéa Brossner

Kansliråd, Justitiedepartementet

Linnéa Brossner är hovrättsassessor och arbetar sedan 2013 på Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt i Justitiedepartementet. Linnea skriver lagkommentarer till föräldrabalken.

Linnéa Brossner har skrivit lagkommentarer till föräldrabalken och lagen om informationssamtal. Lagkommentarerna finns publicerade i JP Socialnet, JP Familjenet och JP Juridiskt bibliotek. Vi har intervjuat Linnéa om hennes lagkommentarer.

 Vem är du? Berätta om din bakgrund!
Jag har en bakgrund som domare, men har de senaste åtta åren arbetat med lagstiftning inom bland annat familjerättens område. Just nu arbetar jag som utredningssekreterare i Utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla.

Har du fått några nya insikter när du kommenterat lagstiftningen?
En insikt är hur gamla många av reglerna är. Föräldrabalken trädde i kraft 1950, men flera av reglerna har ett äldre ursprung än så. Ett exempel är den föräldraskapsrättsliga regleringen som i mångt och mycket fortfarande bygger på de första renodlade reglerna om föräldraskap som infördes för mer än ett århundrade sedan.

Vad har varit roligast att skriva om och vad har varit mest utmanande? 
Det roligaste och mest utmanade har varit att försöka skriva tydliga och enkla kommentarer som är praktiskt användbara. Den familjerättsliga lagstiftningen har genomgått kontinuerliga förändringar, särskilt de senaste trettio åren. Det har inte varit en alldeles enkel uppgift att navigera genom gamla förarbeten för att försöka få till en korrekt, men samtligt lättillgänglig, kommentar.

Vilka tror du kommer att vara de stora frågorna rörande familjerätt de närmaste åren?
Det är alltid svårt att sia om framtiden, men det man kan vara säker på är att den familjerättsliga lagstiftningen kommer att fortsätta förändras i takt med förändrade normer och värderingar i samhället. Den nu pågående Utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla har exempelvis i uppdrag att se över utformningen av föräldrabalkens regler om föräldraskap och överväga om det behöver vidtas åtgärder för att underlätta för familjer där fler än två vuxna tar föräldraansvar.

Författare i följande tjänster