Kurser i socialrätt

Gå en kurs i socialrätt och fördjupa dina kunskaper om lagstiftning och regelverk. Våra kurser i socialrätt vägleder dig i vilka rättsliga ramar som gäller i fråga om personlig assistans, handläggning av ekonomiskt bistånd, barnrätt och barnkonventionen och mycket mer. Våra kurser i socialrätt vänder sig till dig som arbetar som handläggare, administratör eller på annat sätt är verksam inom socialtjänsten och vill bredda din kunskapsbas.

Sök rätt utbildning i socialrätt bland våra kurser