Viveca Lång

Hovrättsråd på Svea hovrätt

Viveca Lång arbetar som hovrättsråd på Svea hovrätt. Hon har deltagit i olika statliga utredningar inom straffrättens område. Nyligen utseddes hon av regeringen till särskild utredare med uppdrag att lämna förslag på hur det straffrättsliga skyddet mot psykiskt våld kan stärkas.

Viveca Lång skriver för JP Juridiskt bibliotek och JP Straffrättsnet.

Författare i följande tjänster