Logga in

Glömt ditt lösenord?

Frida Ericmats Rutgersson

Chef för Enheten för myndighetsutövning vid utbildningsförvaltningen i Sollentuna kommun

Frida Ericmats Rutgersson är chef för Enheten för myndighetsutövning vid utbildningsförvaltningen i Sollentuna kommun. Tidigare arbetserfarenheter inkluderar Skolverket och Skolinspektionen och hon har även varit sekreterare i statlig utredning på skolans område. Sammantaget har Frida arbetat med skoljuridik i mer än 15 år. Hon har förutom en jur. kand. även en magister i mänskliga rättigheter.

Frida författar lagkommentaren till skollagen tillsammans med Mikael Hellstadius. Just nu kommenterar hon kapitel 14 om fritidshemmet, ett av lagens kortare kapitel med endast 19 paragrafer. Vi har intervjuat Frida om hennes lagkommentar.

Hur går arbetet med lagkommentaren?

Arbetet går bra men är omfattande och tar mer tid i anspråk än vad vi initialt hade en förståelse för. Nu har vi skrivit kommentarer på ca häften av skollagens 31 kapitel, över 800 paragrafer. Vi har valt att börja med de kapitel som vi misstänker att verksamheterna, som tillämpar skollagen, är i störst behov av och vanligtvis har flest frågor om. Nya kapitel i skollagen, som inte sedan tidigare haft en lagkommentar, har också prioriterats.

Vad är den största utmaningen ni brottats med hittills? 

Den största utmaningen är att skriva en kommentar, inte bara för personal som arbetar på huvudmannannivå, utan framför allt för den personal som arbetar på förskola och skola. Med min erfarenhet av att ha arbetat på flera statliga skolmyndigheter och min nuvarande  tjänst inom kommunal skolförvaltning är min förhoppning att kunna ge en lagkommentar som ger exempel på hur paragraferna kan tolkas och tillämpas i verksamheterna. Den vanligaste frågan som personal i förskola och skola ställer till mig är ”HUR vi ska göra?”. Personalen är alltid angelägen att göra rätt och vill undvika misstag. Min uppfattning är därför att personalen i verksamheterna främst är intresserade av att få praktiska exempel på HUR man ska tillämpa reglerna. Det kan man som oftast svara på genom att ta del av relevant praxis och försöka tydliggöra vad aktuell instans har avsett med de olika skrivningarna. 

Författare i följande tjänster

Fridas kurser

Kursen ger deltagaren en gedigen genomgång av de frågor som är speciella för gymnasieskolan och med fördjupningar inom de ämnen som idag har högst aktualitet.

Kursledare: Anna Tammelin, Frida Ericmats Rutgersson Stockholm/Livesänd Antal platser 1-dagskurs

När har elever rätt till skolskjuts? Hur bedöms olika förutsättningar? Vilket ansvar har skolan? I kursen reder Frida Ericmats Rutgersson ut vad som gäller.

Kursledare: Frida Ericmats Rutgersson Stockholm/Livesänd Antal platser 1-dagskurs