Ulrika Ekebro

Socionom

Ulrika Ekebro arbetar huvudsakligen med utbildning och kvalitetsutveckling inom det sociala området.  Hon har en bakgrund inom socialtjänsten och har tidigare arbetat som socialkonsulent, med tillsyn av och vägledning till socialnämnder. Sedan 2010 arbetar Ulrika med utbildning, handledning och kvalitetsutveckling inom det sociala området. Håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.

Kurser

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
Mottagningsfunktionens specifika arbete med barn och unga
Rättssäkra barnavårdsutredningar av god kvalitet
Socialtjänstens specifika arbete med barn och unga i familjehem