Nina Nilsson Rådeström

Universitetsadjunkt vid juridiska institutionen, Umeå universitet

Nina Nilsson Rådeström undervisar främst i förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess vid juristprogrammet, rektorsprogrammet, polisutbildningen samt i vidareutbildning för förundersökningsledare och civila brottsutredare. Medförfattare till vår lagkommentar till JP Kommentarer - Offentlighets- och sekretesslagen.