Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nina Nilsson Rådeström

Universitetsadjunkt vid juridiska institutionen, Umeå universitet

Nina Nilsson Rådeström undervisar främst i förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess vid juristprogrammet, rektorsprogrammet, polisutbildningen samt i vidareutbildning för förundersökningsledare och civila brottsutredare. 

Nina har tillsammans med Håkan Sandesjö och Lars Clevesköld skrivit en lagkommentar till JP Kommentarer - Offentlighets- och sekretesslagen. Vi har intervjuat Nina om hennes arbete med lagkommentaren.

Hur har arbetet med lagkommentaren gått?

Det har gått bra, jag levererade en stor mängd kommentarer för en tid sedan vilket alltid känns väldigt skönt. Nu ska jag mer löpande bygga på mina kommentarer med nya rättsfall samt uppdatera kommentarer i takt med att lagstiftningen förändras. Just nu känns det mycket bra att ha ansvar över bestämda kapitel i produkten.

Skriver du på några uppdateringar i lagkommentaren just nu?

Just nu kommenterar jag en del nya bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som införts till följd av den nya visselblåsarlagen, eller lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Därefter ska jag gå igenom samtliga av mina ansvarskapitel för att se om något har förändrats och även se över om det finns några nya intressanta rättsfall rörande de bestämmelserna. Kommentarerna kommer framöver att hållas så aktuella som det bara är möjligt och jag ser fram emot att arbeta upp en rutin för detta arbete.

Vad har varit den största utmaningen i arbetet?

Jag tycker att det svåraste är att förklara även relativt komplexa rättsregler i förhållande till en praktisk verksamhet. En kommentar ska kunna vara till snabb hjälp i en rättsfråga för den praktiskt verksamma kunden och det kan vara svårt att snabbt nå själva kärnan med en bestämmelse utan att väva in alltför mycket annan materiell rätt.

Författare i följande tjänster