Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f. Konsumentombudsman och Diskrimineringsombudsman

Håkan Sandesjö är en av landets ledande experter inom migrationsrättens område. Han har bland annat arbetat som domare, rättssakkunnig och expeditionschef inom regeringskansliet samt generaldirektör för Utlänningsnämnden. Medförfattare till kommentarer till utlänningslagen och medborgarskapslagen samt rättshandboken "Barnrättsperspektivet i asylprocessen" från Norstedts Juridik. Han har även medverkat vid ett flertal olika statliga utredningar, bland annat som särskild utredare i betänkandet ”En ny myndighet för bortförda barn” (Ds 2010:16). Föreläser och medverkar vid seminarier inom migrationsrättens område. Håkan skriver för JP Migrationsnet och medverkar även med lagkommentarer på andra rättsområden.

Just nu, författar Håkan Sandesjö, tillsammans med Lars Clevesköld och Nina Nilsson Rådeström, en lagkommentar till den omfattande offentlighets- och sekretesslagen. För tillfället planerar Håkan för ändringar i lagkommentaren till 24 kap. OSL om etikprövning av forskning. Vi har intervjuat Håkan om hans arbete med lagkommentaren.

Hur går arbetet med lagkommentaren?

Jag skriver kommentarer till 14 av 20 kapitel i avdelningen om sekretess till skydd för enskilds personliga och ekonomiska förhållanden. Det är en brokig samling av verksamheter, allt från folkbokföring och socialförsäkringar till utsökning och utlänningskontroll. Arbetet flyter på. Så fort det blir en lagändring eller det dyker upp något intressant rättsfall så kompletterar jag kommentarerna.

Vad är den största utmaningen ni brottats med hittills? 

Den största utmaningen är utan tvekan att lära känna de olika rättsområdena. De är ju så otroligt många. Man blir lite av en allätare och får kunskaper på områden som man normalt inte kommer i kontakt med. Men det är väldigt inspirerande och spännande. 

Intervjun publicerad februari 2022.

Författare i följande tjänster