Niklas Arvidsson

Docent i civilrätt, forskare och undervisar i förmögenhetsrätt och associationsrätt

Niklas Arvidsson är docent i civilrätt och verksam vid Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han forskar och undervisar i förmögenhetsrätt och associationsrätt.

Författare i följande tjänster