Magnus Fröberg

Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå.

Magnus Fröberg har arbetat med miljörättsliga frågor i 20 år och har erfarenhet från arbete på myndighet, företag och domstol. Håller utbildningar inom miljörätt för JP Utbildning.

Kurser

Avfallslagstiftningen
Miljökvalitetsnormer för vatten
Natura 2000 och artskyddsförordningen