Magnus Fröberg

Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå.

Magnus Fröberg håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning.

Kurser

Natura 2000 och artskyddsförordningen