Magnus Fröberg

Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå.

Kurser

Avfallslagstiftningen
Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljörättslig vattendag
Natura 2000 och artskyddsförordningen