Per-Ola Bergqvist

Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Per-Ola Bergqvist biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter, konsulter som leverantörer under hela upphandlingsprocessen, ifrån upprättandet av förfrågningsunderlaget till de eventuella domstolsprocesser som kan följa på en upphandling. Håller utbildning inom offentlig upphandling och skriver för JP Upphandlingsnet.

Kurser

Aktuell rättspraxis inom offentlig upphandling
Offentlig upphandling – en grundkurs
Offentlig upphandling och hyresavtal
Offentlig upphandling – interna köp
Offentlig upphandling av byggentreprenad