Tormod Johansen

Jur.dr vid Göteborgs universitet

Tormod Johansen är juris doktor i offentlig rätt och arbetar vid Göteborgs universitet. Han disputerade 2019 på en avhandling om centrala förvaltningsrättsliga begrepp och faktisk verksamhet. Sedan dess forskar han bland annat om rättslig reglering av kriser och inom rättsteori.

Författare i följande tjänster