Kunskapsbank

Du kanske också är intresserad av

Arbetsmiljölagen

Regler för att skapa en trygga en god och säker arbetsmiljö.

GDPR

Regler för den allt mer digitaliserade behandlingen av personuppgifter

Socialtjänstlagen

Lagen som anger övergripande mål och värderingar för socialtjänsten.

Förvaltningslagen

Lagstiftningen som är grunden för rättssäkerhet och service till medborgarna.

Hyreslagen

Kapitlet i jordabalken som reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst.

Skollagen

Reglerar rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare.

Föräldrabalken

Lagstiftningen som reglerar det rättsliga förhållandet mellan barn och föräldrar.

LAS

Lagen som skyddar arbetstagaren vid uppsägning och avskedande.

LOU

Regler för agerande vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader.

LVU

Lagstiftning för vårdinsatser av barn och unga som sker med tvång.

Miljöbalken

Lagstiftningen som främjar en hållbar utveckling och skyddar vår miljö.

PBL

Bestämmelser om byggande och planläggning av mark och vatten.