Logga in

Glömt ditt lösenord?

Dennis Martinsson

Universitetslektor i straffrätt vid Linnéuniversitetet

Dennis Martinsson är universitetslektor i straffrätt vid Linnéuniversitetet.

Vem är du? Berätta om din bakgrund!

Jag är universitetslektor i straffrätt vid Linnéuniversitetet. Under våren 2020 var jag tjänstledig för att arbeta vid Advokatfirman De Basso, men annars har jag varit verksam inom universitetsvärlden sedan 2011. Till vardags bedriver jag undervisning (främst inom straffrättsämnet) och forskning, vilket jag trivs väldigt bra med. Sedan några år tillbaka medverkar jag flitigt i olika mediesammanhang genom att bland annat kommentera straffrättsliga fall och debattera kriminalpolitik.

Vilka kommer att vara de stora frågorna inom straffrätten de närmaste åren?

Frågor om brott och straff kommer att fortsätta stå högt på den politiska agendan, inte minst genom att regeringens så kallade 34-punktsprogram ska genomföras. Här ska det till exempel bli spännande att följa Trygghetsberedningens fortlöpande arbete. Mer konkret tror jag att vi kommer se att ungefär samma frågor som varit i fokus de senaste åren, fortsatt kommer vara det som diskuteras. Debatten kommer alltså kretsa kring gängbrottslighet, terroristrelaterad brottslighet och sexualbrott. Säkert kommer användningen av olika tvångsmedel att vara ett annat tema som uppmärksammas, expanderingen av olika tvångsmedel borde ge upphov till en fortsatt kritisk debatt.

Vad ser du som den idag största utmaningen i branscher som påverkas av straffrätt?

Utöver att corona på olika sätt påverkar olika straffrättsliga aktörer – domstolar, åklagare, advokater och polisen – är en utmaning att hantera stora och omfattande mål. En annan utmaning är att straffrätten sedan några år tillbaka är ett prioriterat politikområde. Det går inte att komma ifrån att både föreslagna och genomförda lagändringar har populistiska drag och har karaktären av symbolpolitik. En utmaning här är att olika relevanta aktörer försöker, i den mån det ingår i sin roll, att stå emot inslagen av populism. 

Hur ser du på att skriva analyser för JP Infonet?

Jag ser fram emot att skriva analyser för JP Infonet, det är ett nytt format som gör det möjligt att betydligt snabbare få ut relevanta analyser av rättsfall med mera. Det ska bli kul att vara med och bidra till att utveckla den här tjänsten för användarna.

Författare i följande tjänster