family JP familjenet

Tjänsten för dig som arbetar med familjerätt på exempelvis advokatbyrå, domstol eller myndighet.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill test så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Stöd inom familjefrågor

JP Familjenet ger dig en bred och uppdaterad bevakning av familjerätten. Våra egna jurister tillsammans med våra externa experter hjälper dig att hitta rätt inom området. Med hjälp av referat av domar och djupgående analyser av viktiga rättsfrågor får du stöd i handläggning och beslutsfattande. Du får praktisk vägledning från lagkommentarer till viktiga paragrafer ur föräldrabalken, lagen om framtidsfullmakter och lagen om särskild företrädare för barn.

Material från viktiga delar av familjerätten

Tjänsten innehåller relevanta rättskällor och vägledande dokument. Här hittar du material från viktiga delar av familjerätten – bland annat arv, testamente, boutredning, bodelning, äktenskap, samboskap, folkbokföring, god man, förvaltare, faderskap, föräldraskap, adoption, vårdnad, umgänge, barns boende, underhåll, ensamkommande barn, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess.

Det här får du tillgång till

  Analyser från våra experter

  Referat av aktuella domar

  Nyhetsbevakning av myndigheter och media

  Lagar och regler

  Domar och beslut

  Vägledande dokument

  Förarbeten

  Ämnesguide

Experter

Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Natalie Glotz Stade

Rådgivare, jurist

Skapa utredningar direkt i tjänsten

Med utredningsverktyget kan du bearbeta allt juridiskt material direkt i tjänsten. Verktyget passar exempelvis för att göra rättsutredningar, dokumentera pågående projekt eller skapa egna mallar och checklistor för interna processer.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev och sökordsbevakning

På måndagar får du ett redaktionellt nyhetsbrev med de senaste uppdateringarna i tjänsten. Och med hjälp av sökordsbevakningen har du möjlighet att skräddarsy ditt eget informationsflöde för exempelvis specifika lagrum, ämnen eller företeelser.

Hitta rätt material med ämnesguiden och vår sökmotor

Ämnesguiden ger dig en ämnessorterad genomgång av juridiken inom hela familjerättsområdet. Du får pedagogiska texter och länkar till relevant material i tjänsten. Som vanligt hittar du även allt material med vår kraftfulla sökmotor.

Redaktör för JP Familjenet

Jenny Blomqvist

Redaktör, jurist

Lydia Ekvall

Redaktör, jurist

Kom igång redan idag

Prova gratis