Katja Hedberg

Advokat/Partner, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Katja Hedberg är advokat och delägare på Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg, en advokatbyrå som är särskilt inriktad på kommuner och andra offentliga uppdragsgivare. Katja har även lång erfarenhet från större advokatbyråer och har tidigare tjänstgjort vid bland annat tingsrätt och kammarrätt. Hon biträder i avtalsfrågor, skadeståndstvister, fastighetsrätt, PBL-, miljö- och VA-frågor och håller regelbundet utbildningar för tjänstemän och förtroendevalda.

Katjas kurser

En kurs för dig som vill lära dig mer om när en anläggning är bygglovspliktig och vad som gäller för murar och plank.

Kursledare: Katja Hedberg Stockholm/Livesänd Antal platser ½-dagskurs

Förbättra dina kunskaper inom tillsyn enligt PBL genom vår kurs, i ledning av Katja Hedberg.

Kursledare: Katja Hedberg Stockholm/Livesänd Antal platser 1-dagskurs