Joakim Zetterstedt

Kanslichef på Domstolsakademin

Joakim Zetterstedt är kanslichef på Domstolsakademin. Han har tidigare tjänstgjort på Svea hovrätt som hovrättsråd, vice ordförande, och på Justitiedepartementet som ämnesråd. Joakim Zetterstedt har varit utredare, undervisat och skrivit lagkommentarer och andra publikationer om straffrätträttsligt samarbete. Han har även undervisat i straffrätt och processrätt på Domstolsakademin. 

Författare i följande tjänster