Joakim Zetterstedt

Hovrättsråd, vice ordförande, Svea hovrätt

Joakim Zetterstedt är hovrättsråd, vice ordförande, på Svea hovrätt. Han har tidigare tjänstgjort på Justitiedepartementet som ämnesråd och var under åren 2020-2023 kanslichef vid Domstolsakademin. Joakim Zetterstedt har även varit utredare, undervisat och skrivit lagkommentarer och andra publikationer om straffrätträttsligt samarbete. Han har även undervisat i straffrätt och processrätt vid Domstolsakademin.

Författare i följande tjänster