Olle Ebbinghaus

VD och arkivarie, Dokumentinfo

Olle Ebbinghaus är arkivarie och konsult och utbildare med lång erfarenhet av att arbeta med olika delar av offentlig sektor. Han har mycket goda kunskaper om regelverk och arbetssätt för hantering av allmänna handlingar. Olle är VD i det oberoende konsult- och utbildningsföretaget Dokumentinfo som erbjuder konsulttjänster, kurser och anpassade utbildningar inom informationshantering.

Kurser

Diarieföring och arkivering