Jan Kleerup

Skattejurist hos Erlegal Advokatbyrå

Jan Kleerup har mångårig erfarenhet inom skatterådgivning avseende moms. Han arbetar som skattejurist hos Erlegal Advokatbyrå KB. Tidigare har han bland annat arbetat som senior advisor hos Svalner och skattechef och partner på Ernst & Young. Han är en flitigt anlitad lärare samt har även skrivit böcker och publicerat artiklar inom mervärdesskatteområdet. 

Författare i följande tjänster