Jan Kleerup

Senior Advisor, Svalner

Jan Kleerup har mångårig erfarenhet inom skatterådgivning avseende moms. Innan Jan började hos Svalner har han bland annat varit skattechef och partner på Ernst & Young. Han är en flitigt anlitad lärare samt har även skrivit böcker och publicerat artiklar inom mervärdesskatteområdet. Skriver för JP Momsnet.

Kurser

Kommersiell fastighetsbeskattning i praktiken