Christina Wainikka

Policyexpert, Svenskt Näringsliv

Christina Wainikka är policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Hon har arbetat med immaterialrättsliga frågor sedan tidigt 1990-tal och sitter sedan 2008 i Patent och registreringsverkets insynsråd. Hon är disputerad jurist och har även en executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på att leda innovationsprocesser. Christina är en ofta anlitad föreläsare och har skrivit flera böcker.

Christina skriver för JP Marknads- och immaterialnet.

Christinas foto är taget av Ernst Henry Photography AB.

Kurser

Digitala medier – allt från upphovsrätt till GDPR