Magnus Schmauch

Rådgivare på Finansinspektionen

Magnus Schmauch är rådgivare på Finansinspektionen där han arbetar med myndighetens hållbarhetsrelaterade frågor och frågor kopplade värdepappersmarknaden. Han var bl.a. projektledare och processförare i myndighetens arbete med EU:s marknadsmissbruksförordning och har skrivit en bok i ämnet. Han har tidigare arbetat på EU-domstolen och Eftadomstolen och har doktorerat i EU:s statsstödsrätt vid universitetet i St. Gallen (Schweiz). Han har skrivit tre böcker och ett femtiotal artiklar med EU-rättslig anknytning.

Författare i följande tjänster