JP Infonet är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO:9001, ISO:14001 och OHSAS 18001 och enl. AFS2001:1. Certifikaten omfattar våra juridiska informationstjänster, rådgivning, utbildning, webbkurser och kundanpassade lösningar.

JP Infonet ser certifieringen inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö som en viktig del av företagets utveckling, för såväl våra kunder, leverantörer, samarbetspartners, experter och framförallt för våra medarbetare.

ISO:9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna och beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov. Läs mer hos SIS.

Se JP Infonets certifikat här.

ISO:14001  

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som integreras i den befintliga verksamheten. Läs mer hos SIS.

Se JP Infonets certifikat här

Se JP Infonets miljöpolicy här

OHSAS18001 

OHSAS 18001 specificerar kraven för ett ledningssystem för arbetsmiljö som gör det möjligt för en organisation att hantera sina arbetsmiljörisker och förbättra sin arbetsmiljöprestanda. Läs mer hos SIS

Se JP Infonets certifikat här