Kurser inom Arbetsrätt | JP Infonet

Kurser i arbetsrätt

Gå en kurs i arbetsrätt och fördjupa dina kunskaper om lagstiftning och regelverk. Våra kurser i arbetsrätt ger svar på vad som gäller vid uppsägning och avsked, vilka krav på lojalitet man kan ställa på en person som slutat sin anställning och mycket mer. Våra kurser i arbetsrätt vänder sig till dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor och som vill bredda din kunskapsbas.

Sök bland våra kurser inom Arbetsrätt

  • Kursen vänder sig till dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor och är i behov av en uppdatering eller av fördjupad kunskap inom området lojalitet och konkurrens.(6 undervisningstimmar)

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Anders Elmer
  • Kursen ger dig en uppdatering inom det arbetsrättsliga området gällande begreppet ”personliga skäl”. Fokus ligger på misskötsamhet, illojalitet, kompetensbrister, sjukdom inklusive missbruksproblematik samt brottslighet både inom och utom tjänsten. (6 undervisningstimmar)

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Stefan Flemström