Logga in

Glömt ditt lösenord?

Daniel Stattin

Professor i civilrätt vid Uppsala universitet

Daniel Stattin är professor i civilrätt, särskilt associationsrätt vid Uppsala universitet. Daniels juristutbildning har han från universiteten i Uppsala och Oxford. Sedan disputationen 2005 har Daniel varit verksam i Uppsala, främst med aktiebolagsrättsliga frågor, publika förvärv och med bolagsstyrning i båda börsbolag och i den finansiella sektorn. Dessutom har det blivit en hel del internationella uppdrag och konsultuppdrag inom hans ämnesområden.

Vem är du? Berätta om din bakgrund!

Jag är professor i civilrätt, särskilt associationsrätt vid Uppsala universitet. Min juristutbildning har jag från universiteten i Uppsala och Oxford. Sedan disputationen 2005 har jag varit verksam i Uppsala, främst med aktiebolagsrättsliga frågor, publika förvärv och med bolagsstyrning i båda börsbolag och i den finansiella sektorn. Dessutom har det blivit en hel del internationella uppdrag och konsultuppdrag inom mina ämnesområden.

Vilka kommer att vara de stora frågorna inom associations-/kapitalmarknadsrätten de närmaste åren?

Europeisering och internationalisering. Mer konkret hur svensk rätt, bolagsstyrning och ägande på aktiemarknaden påverkas av internationella trender som ökad lagstiftning från Bryssel, Brexit, högre krav på compliance och hållbarhet. Dessutom ska vi inte glömma bort AI – vad det innebär är svårt att säga något om, men jag tror det vore ett misstag att inte tänka på att det kan påverka juridiken.

Vad ser du som den idag största utmaningen i branscher som påverkas av associations-/kapitalmarknadsrätt?

Den största utmaningen är det ökande informationsflödet och den stora förändringstakten. Jag tror det kommer att ta mer och mer tid att få en överblick och följa med i rättsutvecklingen.

Hur ser du på att skriva analyser för JP Infonet?

Rättsfall är på något sätt alltid grunden för den juridiska praktiken, så en jurist måste vara intresserad av hur praxis utvecklas. Dessutom är det roligt att bidra med en del i den överblick över de förändringar som sker i juridiken.

Författare i följande tjänster