Marie Lundin Karphammar

Barnrättsjurist

Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist på SKR med lång erfarenhet av att använda barnkonventionen i sitt arbete och en flitigt anlitad kursledare. Författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna, (2019), Studentlitteratur. Hon håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.

Kurser

Webbkurs Barnkonventionen i praktiken
Webbkurs Barnkonventionen i praktiken
Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen