Christer Hjert

Konsult och VD, Kommunakuten AB

Christer Hjert är kammarrättsfiskal med flerårig erfarenhet som förbundsjurist vid Svenska Kommunförbundet (nuvarande SKL). Han har även varit biträdande kommundirektör i Norrtälje kommun, vice VD i kommunens koncernmoderbolag samt VD och delägare i KommunLex AB. Han är en av landets mest erfarna jurister/konsulter inom området kommunal verksamhetsjuridik, organisation och verksamhetsutveckling. Christer håller utbildning inom offentlig förvaltning och skriver lagkommentarer. 

Christers kurser

Är du kommunpolitiker och vill du få stenkoll på juridiken du behöver förhålla dig till i ditt arbete? Upptäck webbkursen för dig!