Christer Hjert

Konsult och VD, Kommunakuten AB

Christer Hjert är kammarrättsfiskal med flerårig erfarenhet som förbundsjurist vid Svenska Kommunförbundet (nuvarande SKL). Han har även varit biträdande kommundirektör i Norrtälje kommun, vice VD i kommunens koncernmoderbolag samt VD och delägare i KommunLex AB. Han är en av landets mest erfarna jurister/konsulter inom området kommunal verksamhetsjuridik, organisation och verksamhetsutveckling. Christer håller utbildning inom offentlig förvaltning och skriver lagkommentarer. 

Författare i följande tjänster

Christers kurser

Är du kommunpolitiker och vill du få stenkoll på juridiken du behöver förhålla dig till i ditt arbete? Upptäck webbkursen för dig!