Logga in

Glömt ditt lösenord?

Frida Velander

Ämnessakkunnig, straffrättsenheten vid Justitiedepartementet

Frida Velander är ämnessakkunnig på straffrättsenheten på Justitiedepartementet.


Vem är du? Berätta om din bakgrund!

Jag förordnades under våren 2020 till assessor vid Svea hovrätt efter sex års tjänstgöring på domstol, inräknat notariemeriteringen. Det senaste året har jag undervisat i straffrätt vid Stockholms universitet. Jag har också arbetat som kammaråklagare på City åklagarkammare i Stockholm. Numera jobbar jag som ämnessakkunnig på straffrättsenheten på Justitiedepartementet.

Vilka kommer att vara de stora frågorna inom straffrätten de närmaste åren?

De senaste åren har mycket fokus legat på gängkriminalitet, unga brottslingar och osäkra miljöer. Jag tror att vi de kommande åren kommer att se fortsatta diskussioner och förslag om straffskärpningar, slopad ungdomsrabatt och utökade möjligheter till tvångsmedel.

Vad ser du som den idag största utmaningen i branscher som påverkas av straffrätt?

Med ökat politiskt fokus på straffrätt och trygghet för medborgarna så har olika straffrättsliga aktörer såsom, polis, åklagare och domstolar fått ökade anslag men också ökade balanser. Jag tror att det kommer vara en fortsatt utmaning för domstolar och andra aktörer att upprätthålla ett rättssäkert och effektivt rättsväsende med hänsyn till den stora mängden omfattande mål. Detta särskilt under den corona-​tid vi lever i.

Hur ser du på att skriva analyser för JP Infonet?

Jag ser fram emot att få bidra till en tjänst som dels bidrar till diskussion och analys men som även underlättar det praktiska arbetet för jurister.

Författare i följande tjänster